Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 83644

Hoạt động của Sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn về đánh giá công chức viên chức năm 2014 đối với khối Hành chính và khối Sự nghiệp (đính kèm Hướng dẫn và các Phiếu).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn về đánh giá công chức viên chức năm 2014 đối với khối Hành chính và khối Sự nghiệp (đính kèm Hướng dẫn và các Phiếu).

Xem chi tiết

QĐ ban hành KH KSTTHC, Văn bản hướng dẫn KSTTHC

QĐ ban hành KH KSTTHC, Văn bản hướng dẫn KSTTHC

Xem chi tiết

Thông báo Nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thông báo Nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xem chi tiết

Thông báo về nghỉ Tết Dương Lịch 2014

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Thông báo về nghỉ Tết Dương Lịch và treo cờ Tổ quốc ngày 01 tháng 01 năm 2014, cụ thể như sau:

Xem chi tiết

Chỉ thị về tổ chức đón Tết Giáp Ngọ năm 2014

Chỉ thị về tổ chức đón Tết Giáp Ngọ năm 2014

Xem chi tiết

Thư mời tham dự buổi Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền TP.HCM

Thư mời tham dự buổi Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền TP.HCM

Xem chi tiết

Tài liệu đánh giá công chức viên chức

Tài liệu đánh giá công chức viên chức

Xem chi tiết

Hội nghị triển khai công tác xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

Hội nghị triển khai công tác xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

Xem chi tiết

Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( 2011-2013)

Hội nghị Tuyên dương điển hình tiên tiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( 2011-2013)

Xem chi tiết

Quyết định thành lập Ban biên tập Website

Quyết định thành lập Ban biên tập Website

Xem chi tiết