Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 69734
DỰ THẢO
Tiêu đề Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện
Trạng thái dự thảo Đã hết hạn lấy ý kiến
Lĩnh vực Tiêu chuẩn bổ nhiệm
Thể loại Quyết định
Nội dung dự thảo Xem nội dung ở file đính kèm.