Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 118323

Các đơn vị trực thuộc Sở

Trung tâm Ca Nhạc Nhẹ Thành phố

Trung tâm Ca Nhạc Nhẹ Thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp theo Quyết định thành lập số 1044/QĐ-UB-NC ngày 02 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân TP.HCM trên cơ sở sát nhập Đoàn Ca nhạc nhẹ...

Xem chi tiết