Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 25646

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 47 năm 2019

Lịch công tác tuần 47 năm 2019 (từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2019)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 46 năm 2019

Lịch công tác tuần 46 năm 2019 (từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2019)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 45 năm 2019

Lịch công tác tuần 45 năm 2019 (từ ngày 04 tháng 11 đến ngày 10 tháng 11 năm 2019)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 44 năm 2019

Lịch công tác tuần 44 năm 2019 (từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2019)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 43 năm 2019

Lịch công tác tuần 43 năm 2019 (từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 42 năm 2019

Lịch công tác tuần 42 năm 2019 (từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 41 năm 2019

Lịch công tác tuần 41 năm 2019 (từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2019)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 40 năm 2019

Lịch công tác tuần 40 năm 2019 (từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 06 tháng 10 năm 2019)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 39 năm 2019

Lịch công tác tuần 39 năm 2019 (từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2019)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 38 năm 2019

Lịch công tác tuần 38 năm 2019 (từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2019)

Xem chi tiết