Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 29180

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 32 năm 2020

Lịch công tác tuần 32 năm 2020 (từ ngày 03 tháng 8 đến ngày 09 tháng 8 năm 2020)

Xem chi tiết

Về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp hiện nay, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 4346/SVHTT-QLTDTT về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với tập luyện và thi đấu Thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng, nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng; Sở Văn hoá và Thể thao ban hành Công văn số 4345/SVHTT-QLDSVH ngày 29 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công...

Xem chi tiết

Về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa để không lây lan trong cộng đồng, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 4347/SVHTT-NT ngày 29 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch...

Xem chi tiết

Về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng, nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, ngăn ngừa không để lây lan trong cộng đồng; Sở Văn hoá và Thể thao ban hành Công văn số 4303/SVHTT-VP ngày 27 tháng 7 năm 2020 về tăng cường công tác...

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 31 năm 2020

Lịch công tác tuần 31 năm 2020 (từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 02 tháng 8 năm 2020)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 30 năm 2020

Lịch công tác tuần 30 năm 2020 (từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 29 năm 2020

Lịch công tác tuần 29 năm 2020 (từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7 năm 2020)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 28 năm 2020

Lịch công tác tuần 28 năm 2020 (từ ngày 06 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 27 năm 2020

Lịch công tác tuần 27 năm 2020 (từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 05 tháng 7 năm 2020)

Xem chi tiết