Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 20918

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 26 năm 2017

Lịch công tác tuần 26 năm 2017 (từ ngày 26/06 đến ngày 02/07/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 25 năm 2017

Lịch công tác tuần 25 năm 2017 (từ ngày 19/06 đến ngày 25/06/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 24 năm 2017

Lịch công tác tuần 24 năm 2017 (từ ngày 12/06 đến ngày 18/06/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 23 năm 2017

Lịch công tác tuần 23 năm 2017 (từ ngày 05/06 đến ngày 11/06/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 22 năm 2017

Lịch công tác tuần 22 năm 2017 (từ ngày 29/05 đến ngày 04/06/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 21 năm 2017

Lịch công tác tuần 21 năm 2017 (từ ngày 22/05 đến ngày 28/05/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 20 năm 2017

Lịch công tác tuần 20 năm 2017 (từ ngày 15/05 đến ngày 21/05/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 19 năm 2017

Lịch công tác tuần 19 năm 2017 (từ ngày 08/05 đến ngày 14/05/2017)

Xem chi tiết

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 18 năm 2017)

Lịch công tác tuần 18 năm 2017 (từ ngày 01/05 đến ngày 07/05/2017)

Xem chi tiết