Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 21413

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 43 năm 2017

Lịch công tác tuần 43 năm 2017 (từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 42 năm 2017

Lịch công tác tuần 42 năm 2017 (từ ngày 16/10 đến ngày 22/10/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 41 năm 2017

Lịch công tác tuần 41 năm 2017 (từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 40 năm 2017

Lịch công tác tuần 40 năm 2017 (Từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2017)

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11" tại Sở Văn hóa và Thể thao năm 2017

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, Kế hoạch số 28 /KH-HĐPH ngày 11 tháng 8 năm...

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 39 năm 2017

Lịch công tác tuần 39 năm 2017 (từ ngày 25/9 đến ngày 01/10/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 38 năm 2017

Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (từ ngày 18/09 đến ngày 24/09/2017)

Xem chi tiết

Văn bản số 5595/SVHTT-PC ngày 15/9/2017 về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao

Văn bản số 5595/SVHTT-PC ngày 15/9/2017 về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 37 năm 2017

Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (từ ngày 11/09 đến ngày 17/09/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 36 năm 2017

Lịch công tác tuần 36 năm 2017 (từ ngày 04/09 đến ngày 10/09/2017)

Xem chi tiết