Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 23556

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 51 năm 2018

Lịch công tác tuần 51 năm 2018 (từ ngày 17/12 đến ngày 23/12/2018)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 50 năm 2018

Lịch công tác tuần 50 năm 2018 (từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2018)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 49 năm 2018

Lịch công tác tuần 49 năm 2018 (từ ngày 03/12 đến ngày 09/12/2018)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 48 năm 2018

Lịch công tác tuần 48 năm 2018 (từ ngày 26/11 đến ngày 02/12/2018)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 47 năm 2018

Lịch công tác tuần 47 năm 2018 (từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2018)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 46 năm 2018

Lịch công tác tuần 46 năm 2018 (từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/2018)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 45 năm 2018

Lịch công tác tuần 45 năm 2018 (từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 44 năm 2018

Lịch công tác tuần 44 năm 2018 (từ ngày 29/10 đến ngày 03/11/2018)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 43 năm 2018

Lịch công tác tuần 43 năm 2018 (từ ngày 22/10 đến ngày 28/10/2018)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 42 năm 2018

Lịch công tác tuần 42 năm 2018 (từ ngày 15/10 đến ngày 21/10/2018)

Xem chi tiết