Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 36403

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 34 năm 2022

Lịch công tác tuần 34 năm 2022 (từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 năm 2022)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 33 năm 2022

Lịch công tác tuần 33 năm 2022 (từ ngày 08 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 32 năm 2022

Lịch công tác tuần 32 năm 2022 (từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 8 năm 2022)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 31 năm 2022

Lịch công tác tuần 31 năm 2022 (từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 7 năm 2022)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 30 năm 2022

Lịch công tác tuần 30 năm 2022 (từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 7 năm 2022)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 29 năm 2022

Lịch công tác tuần 29 năm 2022 (từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022)

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định nhân sự đối với viên chức quản lý

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định nhân sự đối với viên chức quản lý

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 28 năm 2022

Lịch công tác tuần 28 năm 2022 (từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 27 năm 2022

Lịch công tác tuần 27 năm 2022 (từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 2022)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 26 năm 2022

Lịch công tác tuần 26 năm 2022 (từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022)

Xem chi tiết