Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 21804

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 03 năm 2018

Lịch công tác tuần 03 năm 2018 (từ ngày 15/01 đến ngày 21/01/2018)

Xem chi tiết

Thông báo về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 18 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực di sản văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, gia đình, mỹ thuật, nhiếp ảnh tại Sở Văn hóa và Thể thao

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Căn cứ Công văn số 6343/SVHTT-CCHC ngày 17 tháng 19 năm 2017 của Sở Văn hóa và Thể thao về tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về dịch vụ công trực...

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 02 năm 2018

Lịch công tác tuần 02 năm 2018 (từ ngày 08/01 đến ngày 14/01/2018)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 01 năm 2018

Lịch công tác tuần 01 năm 2018 ( từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2018)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 52 năm 2017

Lịch công tác tuần 52 năm 2017 (từ ngày 25/12 đến ngày 31/12/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 51 năm 2017

Lịch công tác tuần 51 năm 2017 (từ ngày 18/12 đến ngày 24/12 năm 2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 50 năm 2017

Lịch công tác tuần 50 năm 2017 (từ ngày 11/12 đến ngày 17/12/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 49 năm 2017

Lịch công tác tuần 49 năm 2017 (từ ngày 04/12 đến ngày 10/12/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 48 năm 2017

Lịch công tác tuần 48 năm 2017 (từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2017)

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 47 năm 2017

Lịch công tác tuần 47 năm 2017 (từ ngày 20/11 đến ngày 26/11/2017)

Xem chi tiết