Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 69737
DỰ THẢO

DANH SÁCH DỰ THẢO

STT Tiêu đề dự thảo Ngày hết hạn Số góp ý
1 Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện
DTVB_1524100965364_Dự_thảo_Quyết_định_và_Quy_định.doc
18-5-2018 0
2 Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
DTVB_1495099286665_2017-05-18_(1)_merged3.pdf
18-6-2017 0
3 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân
DTVB_Thông_tư_bieu_mau_trong_CAND.doc1445511991686 DTVB_biểu_mẫu_2014_(20.10)_Đang_tai.doc1445511991830
10-10-2015 0
4 Dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
DTVB_dt_Luat_to_chuc_CQ_dieu_tra_HS.doc1445511642273
25-9-2015 0
5 Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội về một số vấn đề lớn của dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
DTVB_dt_bc_gtrinh_ve_DA_Bo_luat_TTHS_(sd).doc1445511592103
22-10-2016 0
6 Dự thảo thông tư Quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
DTVB_DuthaoThongtu.doc1445511557980
30-10-2014 0
7 Dự thảo ngày 17/9/2015 bộ Luật của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
DTVB_dt_Bo_luat_TTHS_(sd).doc1445511520759
20-9-2015 0
8 Thông tư quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân
DTVB_DuthaoThongtu_(1).doc1445511478178
30-10-2014 0
9 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
DTVB_DỰ_THẢO_THÔNG_TƯ_QUY_TRINH_TO_CAO_LẦN_9_-_(30_.9._2014).doc1445511418552
30-11-2014 0
10 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân
DTVB_Dự_thảo_Thong_tu_quy_dinh_quy_trình_GQKN_trong_CAND.doc1445511369737
30-11-2014 0