Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 50019

Công tác thanh kiểm tra

Thông báo Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan

Thông báo Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan

Xem chi tiết

KẾT LUẬN THANH TRA về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ

KẾT LUẬN THANH TRA về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ

Xem chi tiết

Tiến hành thủ tục bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước (Lần 2)

Tiến hành thủ tục bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước (Lần 2)

Xem chi tiết

Công khai Kết luận thanh tra ngày 08 tháng 11 năm 2022

Công khai Kết luận thanh tra ngày 08 tháng 11 năm 2022

Xem chi tiết

Thông báo về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Thông báo về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Xem chi tiết

Thông báo về việc kê biên tài sản là tang vật tạm giữ

Thông báo về việc kê biên tài sản là tang vật tạm giữ

Xem chi tiết

Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động của lực lượng Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2016-2020)

Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động của lực lượng Kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (2016-2020)

Xem chi tiết

Thông báo về việc kê biên tài sản là tang vật tạm giữ

Thông báo về việc kê biên tài sản là tang vật tạm giữ

Xem chi tiết

Thông báo về việc kê biên tài sản là tang vật tạm giữ

Thông báo về việc kê biên tài sản là tang vật tạm giữ

Xem chi tiết

Thông báo về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Thông báo về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Xem chi tiết