LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TIẾP ĐOÀN BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố
10:49, 26.03.2021

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố
10:49, 26.03.2021

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố