LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TIẾP TỔNG LÃNH SỰ HUNGARY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH