Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 70014

Chế độ họp

Tài liệu hướng dẫn chuyên đề về hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu hướng dẫn chuyên đề về hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ngành văn hóa, thể thao

DANH MỤC TÀI LIỆU

Xem chi tiết

Tài liệu Hội nghị Tổng kết thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023

Tài liệu Hội nghị Tổng kết thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cụm thi đua các thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023

Xem chi tiết

Tọa đàm “Ứng dụng trò chuyện trí tuệ nhân tạo (ChatBot AI) trong hoạt động quản lý nhà nước ở các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao”

Thực hiện Kế hoạch 4544/KH-SVHTT ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Sở, sáng ngày 27 tháng 10 năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Ứng dụng trò...

Xem chi tiết

Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh

Để góp phần triển khai thực hiện "Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc" của Đề án " Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng các nội dung của "Bộ tiêu...

Xem chi tiết

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa và thể thao năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành văn hóa và thể thao năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Xem chi tiết

Thông cáo báo chí ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao

Thông cáo báo chí về công bố giải pháp “Thí điểm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử” của Sở Văn hóa và Thể thao và thông tin kế hoạch tổ chức các hoạt động lễ hội sự kiện chào đón năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão

Xem chi tiết

Tài liệu Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tài liệu Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Xem chi tiết

Tài liệu Hội nghị Văn hóa Thành phố

Tài liệu Hội nghị Văn hóa Thành phố triển khai nội dung trọng tâm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc và nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Thành phố, không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI

Xem chi tiết

Tài liệu - Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Tài liệu - Hội nghị tổng kết ngành Văn hóa, Thể thao năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Xem chi tiết