Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 158742

Các đơn vị trực thuộc Sở

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những thư viện lâu đời nhất của Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 1997 của Ủy ban Nhân dân...

Xem chi tiết

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Xem chi tiết

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang được thành lập theo Quyết định số 3155/1998/QĐ-UB-NCVX ngày 16 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sát nhập Nhà hát Ca Kịch Cải Lương Trần Hữu Trang và Đoàn Văn Công Thành Phố (tiền thân là Đoàn Văn Công...

Xem chi tiết

Câu lạc bộ Thể dục thể thao Thanh Đa

Câu lạc bộ Thể dục thể thao Thanh Đa được thành lập theo quyết định số 2229/QĐ-UB ngày 27 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1999 trên cơ sở nâng cấp từ Bảo tàng Cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Nhà Hát Giao Hưởng - Nhạc, Vũ Kịch

Thành lập theo Quyết định số 955/QĐ-UB ngày 21 tháng 6 năm 1993 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, với tên gọi ban đầu là “Nhà hát Giao hưởng và Thính phòng”, sau đổi thành “Nhà hát Giao Hưởng và Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh”. Ngày 09 tháng 9 năm 2006 được sự...

Xem chi tiết

Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất

Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5562/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại.

Xem chi tiết

Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ

Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 8164/QĐ-UB-VX ngày 04/12/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Xem chi tiết

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao được thành lập theo Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 21 tháng 03 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Trường Nghiệp vụ Thể dục thể...

Xem chi tiết

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên hệ thống các Bảo tàng Việt Nam, các Bảo tàng Vì Hòa bình thế giới (INMP) và Hội đồng Quốc tế các Bảo tàng (ICOM) được thành lập theo Quyết định số...

Xem chi tiết