Các đơn vị trực thuộc Sở

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

17/11/2016 11:00

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao được thành lập theo Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 21 tháng 03 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao, Trung tâm Đào tạo Vận động viên Võ thuật Thành phố, Câu lạc bộ Thể thao Phú Thọ.

Thông tin liên hệ:

- Tên gọi tắt: Trung tâm Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên giao dịch quốc tế: Ho Chi Minh City sport center (HSC).

- Giám đốc: Nguyễn Đăng Khoa.

- Địa chỉ: số 02-04 đường Lê Đại Hành, phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (08) 39 624 426

- Fax: (08) 39 624 428

- Email: tthl.td.svhtt@tphcm.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức toàn diện quy trình đào tạo cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao, tổ chức các cuộc thi đấu, các hoạt động sự kiện; quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ cho quá trình đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao; tổ chức các loại hình dịch vụ phục vụ sự nghiệp phát triển phong trào, năng cao thành tích thể thao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng, định hướng, quy hoạch và kế hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao về thể thao thành tích cao và các môn thể thao trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quản lý đào tạo và tổ chức huấn luyện, thi đấu cho huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài thể thao của Thành phố, kết hợp tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục toàn diện cho vận động viên.

- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về thể dục thể thao theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao, chỉ đạo của Ủy ban Ngân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao; khai thác dịch vụ ứng dụng các lĩnh vực khoa học có liên quan như: y học, sinh lý, sinh cơ, sinh hóa, tâm lý...; điều trị và hồi phục chấn thương thể thao.

- Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, trọng tài và các đối tượng công tác lĩnh vực Thể dục thể thao.

- Tổ chức các hoạt động sự kiện, tổ chức thi đấu các giải thể thao cấp Thành phố, quốc gia và quốc tế.

- Bảo đảm cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn cho huấn luyện, đào tạo; tổ chức công tác chăm sóc cho huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài gồm: học tập, dinh dưỡng, nghỉ ngơi, hồi phục và sinh hoạt giải trí.

- Quản lý tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý ký túc xá số 43 đường Điện Biên Phủ và các câu lạc bộ trực thuộc.

-  Tổ chức khai thác các loại hình dịch vụ theo quy định pháp luật, tạo nguồn thu đóng góp cho sự phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

- Được tuyển dụng, ký hợp đồng ngắn, dài hạn với người lao động khi có nhu cầu công tác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban Nhân dân, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố giao

Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650195