Các đơn vị trực thuộc Sở

Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất

28/11/2016 09:50

     Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5562/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở tổ chức lại.

Thông tin liên hệ:

     - Địa chỉ: Số 30  đường Nguyễn Kim,  Ph­ường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

     - Điện thọai : 08 -. 3856 1674  - 5405 2504

     - Fax: 08 – 5405 2008  -  5405 2504

     - Email : santhongnhat@yahoo.com .vn       ;      tdtt.tn.svhtt@tphcm.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

     - Tổ chức quản lý, điều hành phát triển hoạt động sự nghiệp được giao .

     - Tổ chức quản lý, đào tạo 2 môn thể thao được giao (Bóng đá, Điền kinh) với các biện pháp hiệu quả để phát triển mạnh về lực lượng, thành tích và hỗ trợ sân bãi tập luyện cho các môn khác.

     - Củng cố và phát triển các lớp học cho mọi đối tượng, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phong trào bằng nhiều hình thức nhằm thu hút đông đảo lực lượng quần chúng tham gia, thống kê số lượng người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên tại đơn vị

     - Phối hợp với Phòng Thể thao Thành tích cao, Phòng Thể dục thể thao Cộng đồng và các đơn vị liên quan tổ chức các giải thể dục thể thao các sự kiện theo kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, an toàn.

     - Phối hợp với  các đơn vị liên quan liên quan tổ chức tập luyện, thi đấu và tham gia thi đấu các giải thành phố, toàn quốc, quốc tế các bộ môn nêu trên. Đặc biệt các môn chuẩn bị tham dự Asian Beach Games và Hội khỏe Phù đổng 2016.

     - Khai thác và bảo trì tốt cơ sở vật chất tạo nguồn thu cho đơn vị theo quy định và bảo quản tốt trang thiết bị hiện có. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động tài trợ để có điều kiện hỗ trợ thêm cho bộ môn, chăm lo cải thiện đời sống cán bộ, viên chức thuộc đơn vị, vận động đóng góp cho Quỹ Bảo trợ tài năng Thể thao.

Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6647509