Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 134817

HĐ Đảng - Đoàn thể

Hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2023)

Hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2023)

Xem chi tiết

DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI “ĐẢNG VỚI THANH NIÊN – THANH NIÊN VỚI ĐẢNG”

DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI “ĐẢNG VỚI THANH NIÊN – THANH NIÊN VỚI ĐẢNG”

Xem chi tiết

Họp mặt Kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022)

Họp mặt Kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022)

Xem chi tiết

BẾ MẠC KHÓA HỌC “RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÕ TỰ VỆ VÀ PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU COVID-19”

BẾ MẠC KHÓA HỌC “RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÕ TỰ VỆ VÀ PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU COVID-19”

Xem chi tiết

SINH HOẠT, THẢO LUẬN VỀ TÁC PHẨM “LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỀ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO”

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN DƯƠNG VĂN NGHỆ SĨ, HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN TRẺ, TIÊU BIỂU NĂM 2022 VÀ GIAO LƯU “TIẾP LỬA ĐAM MÊ” NHÂN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA – THÔNG TIN

Xem chi tiết

Đại hội chi bộ Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội chi bộ Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2025

Xem chi tiết

TUYÊN DƯƠNG "CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ GIỎI, THÂN THIỆN" CẤP KHỐI - NĂM 2022

TUYÊN DƯƠNG "CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ GIỎI, THÂN THIỆN" CẤP KHỐI - NĂM 2022

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN DƯƠNG VĂN NGHỆ SĨ, HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN TRẺ, TIÊU BIỂU NĂM 2022 VÀ GIAO LƯU “TIẾP LỬA ĐAM MÊ” NHÂN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA – THÔNG TIN (28/8/1945-28/82022)

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN DƯƠNG VĂN NGHỆ SĨ, HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN TRẺ, TIÊU BIỂU NĂM 2022 VÀ GIAO LƯU “TIẾP LỬA ĐAM MÊ” NHÂN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA – THÔNG TIN (28/8/1945-28/82022)

Xem chi tiết

Hoạt động tri ân của Chi đoàn Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam ( 27/7/1947 – 27/7/2022)

Hoạt động tri ân của Chi đoàn Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam ( 27/7/1947 – 27/7/2022)

Xem chi tiết

Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tham dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết