HĐ Đảng - Đoàn thể

Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

29/03/2023 02:52

Thực hiện Thông tri số 10-TTr/TU ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 18/KH-CĐVC ngày 14/6/2022 của Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở của các cấp tiến tới Đại hội IV Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028; Công văn số 192-CV/ĐU ngày 31/10/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028;

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Ban Thường vụ Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch số 07/KH-CĐS về tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028;

Đại hội diễn ra cả ngày 31/03/2023 (thứ Sáu) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các đồng chí đoàn viên công đoàn, người lao động thuộc Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được biết.

Bích Thủy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6698815