HĐ Đảng - Đoàn thể

Tọa đàm “PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ NGÀNH VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TRONG VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI AN TOÀN, VĂN MINH”

24/03/2023 04:13

Nhận thấy việc trang bị nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và thực hiện các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Vào chiều ngày 21/3/2023, Ban Thường vụ Đoàn Sở tổ chức Tọa đàm “PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ NGÀNH VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TRONG VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI AN TOÀN, VĂN MINH”.

Tọa đàm “PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ NGÀNH VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TRONG VIỆC SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI AN TOÀN, VĂN MINH”.

Chương trình Tọa đàm đã diễn ra rất sôi nổi với phần chia sẻ của đồng chí Đại tá - Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm - Giảng viên trường Đại học An ninh Nhân dân; phần trình bày tham luận của đồng chí Lê Thu Hiền và đồng chí Trần Hữu Duy cũng như các ý kiến phát biểu đóng góp của các đồng chí cán bộ Đoàn. Bên canh đó, Ban Tổ chức cũng đã đề ra những trường hợp giả lập, cụ thể hóa những trường hợp mà đoàn viên thanh niên gặp phải trong quá trình công tác và được báo cáo viên định hướng phương thức ứng xử phù hợp.

Phát biểu tham luận tại Tọa đàm

Báo cáo viên Lê Hoàng Việt Lâm cùng các gương giao lưu, trình bài tham luận

Hoài Phượng - Ảnh: Đình Phấn
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6698998