LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TIẾP BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY ĐẾN THĂM VÀ CHÚC MỪNG NHÂN KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp Ban tuyên giáo thành ủy đến thăm và chúc mừng nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành văn hóa
15:50, 28.08.2017

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp Ban tuyên giáo thành ủy đến thăm và chúc mừng nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành văn hóa
15:50, 28.08.2017