LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TIẾP PHÓ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HÀN QUỐC
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp Phó Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc
15:59, 16.11.2016

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp Phó Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc
15:57, 16.11.2016

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp Phó Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc
15:59, 16.11.2016