LÃNH ĐẠO SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TIẾP TỔNG LÃNH SỰ HUNGARY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp Tổng Lãnh sự Hungary tại TPHCM
15:00, 14.10.2016

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp Tổng Lãnh sự Hungary tại TPHCM
14:58, 14.10.2016