Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 78449

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao trao Quyết định lễ công bố và trao quyết định nhân sự đối với viên chức lãnh đạo, quản lý Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao trao Quyết định lễ công bố và trao quyết định nhân sự đối với viên chức lãnh đạo, quản lý Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố và trao quyết định nhân sự đối với viên chức lãnh đạo, quản lý

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố và trao quyết định nhân sự đối với viên chức lãnh đạo, quản lý

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao trao Quyết định về phụ trách, quản lý điều hành hoạt động Phòng Quản lý Thể dục thể thao

Sở Văn hóa và Thể thao trao Quyết định về phụ trách, quản lý điều hành hoạt động Phòng Quản lý Thể dục thể thao

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với viên chức lãnh đạo quản lý

Sở Văn hóa và Thể thao công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với viên chức lãnh đạo quản lý

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM có Phó Giám đốc mới

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM có Phó Giám đốc mới

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại đối với viên chức lãnh đạo, quản lý

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại đối với viên chức lãnh đạo, quản lý

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại đối với viên chức lãnh đạo, quản lý

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại đối với viên chức lãnh đạo, quản lý

Xem chi tiết