Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 134707

HĐ Đảng - Đoàn thể

TỔ CHỨC LỚP TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TỔ CHỨC LỚP TÌM HIỂU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Xem chi tiết

ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÕ HỒ TRỌNG VINH ĐÃ ĐƯỢC VINH DỰ KẾT NẠP ĐẢNG TẠI HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG “LÁ TRUNG QUÂN” NĂM 2022

ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÕ HỒ TRỌNG VINH ĐÃ ĐƯỢC VINH DỰ KẾT NẠP ĐẢNG TẠI HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG “LÁ TRUNG QUÂN” NĂM 2022

Xem chi tiết

KHAI MẠC KHÓA HỌC KỸ NĂNG "RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÕ TỰ VỆ, PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU COVID-19"

KHAI MẠC KHÓA HỌC KỸ NĂNG "RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VÕ TỰ VỆ, PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU COVID-19"

Xem chi tiết

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “Vai trò của “sức mạnh mềm văn hóa” trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “Vai trò của “sức mạnh mềm văn hóa” trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Xem chi tiết

HỘI THI THUYẾT MINH VIÊN TRẺ GIỎI NĂM 2022

HỘI THI THUYẾT MINH VIÊN TRẺ GIỎI NĂM 2022

Xem chi tiết

Kịch tính “Giải bóng đá thanh niên năm 2022”

Kịch tính “Giải bóng đá thanh niên năm 2022”

Xem chi tiết

Chi đoàn cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tham gia Hội thi Thuyết minh viên trẻ giỏi năm 2022, chủ đề “Thành phố tôi yêu”

Chi đoàn cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tham gia Hội thi Thuyết minh viên trẻ giỏi năm 2022, chủ đề “Thành phố tôi yêu”

Xem chi tiết

Tập huấn kỹ năng chuyên đề “Nhập môn làm báo” do Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức

Tập huấn kỹ năng chuyên đề “Nhập môn làm báo” do Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức

Xem chi tiết

NGÀY TẾT DÀNH CHO TRẺ EM

NGÀY TẾT DÀNH CHO TRẺ EM

Xem chi tiết

Trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chủ đề "Bác Tôn với công nhân" do Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

Trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chủ đề "Bác Tôn với công nhân" do Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức

Xem chi tiết