HĐ Đảng - Đoàn thể

TUYÊN DƯƠNG "CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ GIỎI, THÂN THIỆN" CẤP KHỐI - NĂM 2022

31/08/2022 04:47

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và hết sức quan trọng. Những năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức trẻ của Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố đã không ngừng rèn luyện về phẩm chất và năng lực, khẳng định vai trò xung kích sáng tạo trong tham gia cải cách hành chính, phục vụ cộng đồng.

Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng thành phố tổ chức tuyên dương và trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2022 vào lúc 08 giờ 00 ngày 30/8/2022 tại Văn Miếu Trấn Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Tại buổi Lễ, 14 công chức, viên chức là Đoàn viên thanh niên của Đoàn Sở được tuyên dương trong tổng số 241 các nhân đạt giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2022.

Các gương tiêu biểu này đều là những đồng chí cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã ra sức phấn đấu, rèn luyện và có những sáng kiến, hiến kế trong công tác chuyên môn và hoạt động đoàn thể.

Phương Vy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6698908