Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 134816

HĐ Đảng - Đoàn thể

THÔNG BÁO KẾT QUẢ - Hội thi tìm hiểu “Bác Hồ với sự nghiệp Văn hóa và Thể thao” - Năm 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ - Hội thi tìm hiểu “Bác Hồ với sự nghiệp Văn hóa và Thể thao” - Năm 2023

Xem chi tiết

Ra mắt công trình “ Mảng xanh Thanh niên”

Ra mắt công trình “ Mảng xanh Thanh niên”

Xem chi tiết

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH”

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH”

Xem chi tiết

HOẠT ĐỘNG “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” – NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC – NĂM 2023

HOẠT ĐỘNG “VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU” – NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC – NĂM 2023

Xem chi tiết

Thông báo Kết quả Vòng 1 và triển khai Quy chế Vòng 2 Hội thi tìm hiểu "Bác Hồ với sự nghiệp Văn hóa và Thể thao"

Thông báo Kết quả Vòng 1 và triển khai Quy chế Vòng 2 Hội thi tìm hiểu "Bác Hồ với sự nghiệp Văn hóa và Thể thao"

Xem chi tiết

CÔNG ĐOÀN SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU "BÁC HỒ VỚI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA VÀ THỂ THAO"

CÔNG ĐOÀN SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU "BÁC HỒ VỚI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA VÀ THỂ THAO"

Xem chi tiết

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI

LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI

Xem chi tiết

Đại hội Điểm Công đoàn Cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Điểm Công đoàn Cơ sở Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4, nhiệm kỳ 2023-2028

Xem chi tiết

Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Xem chi tiết

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Xem chi tiết