HĐ Đảng - Đoàn thể

Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025

21/07/2023 09:50

Ngày 18 tháng 7 năm 2023, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do đồng chí Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở, Ban Thường vụ Công đoàn Sở, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hội nghị cũng đã đánh giá thẳng thắn, khách quan kết quả lãnh đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là kết quả thực hiện các nội dung 04 chương trình phát triển thành phố có liên quan đến Ngành, 02 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế nguyên nhân khách quan, chủ quan, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm có giá trị. Đồng thời Hội nghị cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong đề xuất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục hạn chế, bất cập, xây dựng lộ trình trong giai đoạn tiếp theo nhằm đạt được mục tiêu các chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Sở cũng như Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị vật chất, tinh thần về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Thành phố Hồ chí Minh với những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của thành phố, tại Hội nghị Chi bộ Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình trình bày tham luận trong việc triển khai thực hiện xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Phượng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở trình bày tham luận về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Văn hóa và Thể thao về vai trò của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.”.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sau khi nghe đảng viên đóng góp ý kiến và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố tại Hội nghị, đồng chí Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở thay mặt Đảng ủy Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo và phát biểu kết luận Hội nghị.

Đoàn Thị Thúy
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6535754