Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 78179

Ý kiến chỉ đạo, điều hành

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố và trao quyết định nhân sự đối với viên chức lãnh đạo, quản lý

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức lễ công bố và trao quyết định nhân sự đối với viên chức lãnh đạo, quản lý

Xem chi tiết

Về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Xem chi tiết

Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Phương án xử lý khi có trường hợp bị nhiễm COVID-19 tại Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao

Phương án xử lý khi có trường hợp bị nhiễm COVID-19 tại Cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao

Xem chi tiết

Về việc huy động tạo nguồn tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Về việc huy động tạo nguồn tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Xem chi tiết

Quyết định về việc cử Đoàn lãnh đạo cấp phòng của các sở, ban, ngành tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 2)

Quyết định về việc cử Đoàn lãnh đạo cấp phòng của các sở, ban, ngành tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 2)

Xem chi tiết

Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Xem chi tiết

Quyết định về việc thành lập Tổ Công tác tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố

Quyết định về việc thành lập Tổ Công tác tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố

Xem chi tiết

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Cuộc thi Video clip giới thiệu du lịch Bến Tre

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Cuộc thi Video clip giới thiệu du lịch Bến Tre

Xem chi tiết