Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2498595

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh