Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2498593

Văn bản Quy Phạm Pháp Luật

Chi tiết văn bản: Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ