Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 976456

Văn bản Điều hành

Chi tiết văn bản: Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam - 09/11 năm 2023; Kỷ niệm 10 năm thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam - 09/11; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam - 09/11 giai đoạn 2018 - 2023