Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 975809

Văn bản Điều hành

Chi tiết văn bản: Kết luận thanh tra về việc trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố