Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 975810

Văn bản Điều hành

Chi tiết văn bản: Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh karaoke; các cơ sở kinh doanh vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ; các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử (không kết nối mạng) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh