Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 975688

Văn bản Điều hành

Chi tiết văn bản: Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh