Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 77638

Văn học

39 quốc gia tham dự Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ II

Hội nghị là hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới; chủ động quảng bá, giới thiệu thành tựu của đất nước, của nền văn hóa Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Xem chi tiết