Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 72067

Văn hóa cơ sở

Bình Dương: Tổng kết 10 năm phong trào xây dựng khu phố, ấp văn hóa

10 năm qua, Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh đã đẩy mạnh việc mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với tổng giá trị thực hiện quy thành tiền trên 132 tỷ đồng; Ban vận động các cấp trong tỉnh đã vận động được gần...

Xem chi tiết

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Theo báo cáo tổng kết, sau hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động đến nay, toàn thành phố có 82,4% gia đình văn hóa, 60,5% khu dân cư tiên tiến, 33,6% khu dân cư văn hóa; góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, động viên nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng,...

Xem chi tiết