Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 71905

Văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý nhà nước lĩnh vực gia đình của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày 26 tháng 10 năm 2023, ông Võ Trọng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn khảo sát, trao đổi kinh nghiệm của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội do Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao...

Xem chi tiết

TPHCM và Thừa Thiên Huế tăng cường hợp tác văn hóa - thể thao

Chiều 26-10, tại TP Huế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết Bản thỏa thuận về đẩy mạnh hợp tác, phát triển các hoạt động văn hóa và thể thao giữa TPHCM và tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023 – 2025.

Xem chi tiết

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC LIÊN HOAN TIỂU PHẨM TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC NĂM 2023

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh, lan tỏa...

Xem chi tiết

QUẬN PHÚ NHUẬN: TỔ CHỨC TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI LIÊN HOAN VĂN NGHỆ KHU PHỐ LẦN VIII – NĂM 2023

QUẬN PHÚ NHUẬN: TỔ CHỨC TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI LIÊN HOAN VĂN NGHỆ KHU PHỐ LẦN VIII – NĂM 2023

Xem chi tiết

Quận 11 Tổ chức Lễ phát động xây dựng đô thị văn minh

Quận 11 Tổ chức Lễ phát động xây dựng đô thị văn minh

Xem chi tiết

KHAI MẠC HỘI THI TIỂU PHẨM TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP ỨNG XỬ, XÂY DỰNG LỐI SỐNG, NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG CỘNG ĐỒNG LẦN 2 – NĂM 2023

KHAI MẠC HỘI THI TIỂU PHẨM TUYÊN TRUYỀN VĂN HÓA VỀ VĂN HÓA GIAO TIẾP ỨNG XỬ, XÂY DỰNG LỐI SỐNG, NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG CỘNG ĐỒNG LẦN 2 – NĂM 2023

Xem chi tiết

Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí “Xây dựng gia đình hạnh phúc”

Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2023, tại hội trường Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí “Xây dựng gia đình hạnh phúc” của Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”...

Xem chi tiết

Quận 11 tổ chức Hội thi tìm hiểu “Văn hóa cơ sở” năm 2022

Quận 11 tổ chức Hội thi tìm hiểu “Văn hóa cơ sở” năm 2022

Xem chi tiết

Thư chúc Tết của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi thư chúc Tết đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem chi tiết

Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý Đề cương Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”

Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý Đề cương Đề án “Xây dựng và phát triển Văn hóa đô thị tại các huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030”

Xem chi tiết