Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 131728
TRA CỨU HỒ SƠ

Ghi chú : Đối với hộ chiếu phổ thông: Ngày giải quyết là ngày Cục quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an chuyển hộ chiếu về Công an tỉnh.

STT Tên đầy đủ Ngày giải quyết
1

Lê Thị Mỹ Linh

Ngày sinh: 27/05/1995

Địa chỉ: Bắc Kinh, Ích Hậu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

12/06/2013
2

Đậu Tùng Dương

Ngày sinh: 02/03/1997

Địa chỉ: Tam Đa, Quang Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

12/06/2013
3

Võ Tá Thắng

Ngày sinh: 28/03/1994

Địa chỉ: Ðoài Thịnh, Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh,Hà Tĩnh

12/06/2013
4

Phan Ngọc Bảo

Ngày sinh: 10/02/1996

Địa chỉ: Đồng Yên, Xuân Lộc, Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh

12/06/2013
5

Hoàng Văn Huyền

Ngày sinh: 12/10/1988

Địa chỉ: thôn 1, Bình Yên Xuân Lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

12/06/2013
6

Nguyễn Huy Khang

Ngày sinh: 19/08/1968

Địa chỉ: đồng thanh, thượng lộc, Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh

12/06/2013
7

Nguyễn Văn Đỉnh

Ngày sinh: 06/04/1993

Địa chỉ: đông hà 2, thạch long, Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh

12/06/2013
8

Nguyễn Trọng Ngọc

Ngày sinh: 12/12/1986

Địa chỉ: Xóm 8 Cẩm sơn, Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh

12/06/2013
9

Trần Thị Huệ

Ngày sinh: 06/09/1982

Địa chỉ: Trung thành, Cẩm nam, Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh

12/06/2013
10

Nguyễn Trọng Dũng

Ngày sinh: 22/12/1988

Địa chỉ: x5, an lộc, Huyện Lộc Hà

12/06/2013