Chế độ họp

Tài liệu Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch

12/07/2022 10:39

Chương trình hội nghị: Tải tại đây.

Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm 2022: Báo cáo; Phụ lục 1; Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4; Phụ lục 5; Phụ lục 6; Kiến nghị địa phương.

Tham luận hội nghị - Cục Điện ảnh: Tải tại đây.

Tham luận hội nghị - Cục Văn hóa cơ sở: Tải tại đây.

Tham luận hội nghị - Tỉnh Nghệ An: Tải tại đây.

Tham luận hội nghị - Tỉnh Quảng Nam: Tải tại đây.

Tham luận hội nghị - Tỉnh Quảng Ninh: Tải tại đây.

Tham luận hội nghị - Tổng cục Du lịch: Tải tại đây.

Tham luận hội nghị - Tổng cục Thể dục thể thao: Tải tại đây.

Tham luận hội nghị - Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh: Tải tại đây.

Tham luận hội nghị - Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam: Tải tại đây.

Tham luận hội nghị - Vụ Pháp chế: Tải tại đây.

Tham luận hội nghị - Vụ Tổ chức cán bộ: Tải tại đây.

Sở Văn hóa và Thể thao
Tags:
Tin mới hơn
Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 6650111