Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 44763

Thông tin chỉ đạo điều hành

Lịch công tác tuần 5 năm 2024.

Lịch công tác tuần 5 năm 2024.

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 4 năm 2024.

Lịch công tác tuần 4 năm 2024.

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 3 năm 2024.

Lịch công tác tuần 3 năm 2024.

Xem chi tiết

Các công trình, địa điểm đã được quyết định xếp hạng di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tính đến hết tháng 01 năm 2024)

Các công trình, địa điểm đã được quyết định xếp hạng di tích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tính đến hết tháng 01 năm 2024)

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ngành văn hóa, thể thao

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Ngành...

Xem chi tiết

Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ngành văn hóa, thể thao

DANH MỤC TÀI LIỆU

Xem chi tiết

Lịch công tác tuần 2 năm 2024.

Lịch công tác tuần 2 năm 2024.

Xem chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhà hàng The King do ông Trần Văn Thảo, sinh năm 1990, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 102-104 đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhà hàng The King do ông Trần Văn Thảo, sinh năm 1990, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 102-104 đường Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lollipop, do ông Phạm Thành Nghĩa, sinh năm 1981, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 59 đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lollipop, do ông Phạm Thành Nghĩa, sinh năm 1981, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 59 đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Nhà hàng Sixteen, do ông Nguyễn Duy Tân, sinh năm 1988, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 16 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ Nhà hàng Sixteen, do ông Nguyễn Duy Tân, sinh năm 1988, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 16 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết