Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 117508

Văn hóa

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN SÂN KHẤU HÓA PHÁP LUẬT VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN CẦN GIỜ

Thực hiện Kế hoạch số 760/KH-SVHTT ngày 27 tháng 02 năm 2024 tổ chức tuyên truyền pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2024; sáng ngày 18 tháng 3 năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội...

Xem chi tiết

Biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022; Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Điều 22, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 quy định Biện pháp ngăn chặn...

Xem chi tiết

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN SÂN KHẤU HÓA PHÁP LUẬT VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 NĂM 2024

Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tổ chức tuyên truyền sân khấu hóa pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, phường 13, quận Tân Bình. Đến tham dự buổi tuyên...

Xem chi tiết

Cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Theo Điều 35, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 quy định về Cơ sở...

Xem chi tiết

Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc xử lý tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Xem chi tiết

TUYÊN TRUYỀN SÂN KHẤU HÓA PHÁP LUẬT VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 NĂM 2024

Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch số 760/KH-SVHTT tổ chức tuyên truyền pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2024.

Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 NĂM 2024

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội về lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của gia đình, tiến tới vì hạnh phúc và thịnh vượng chung của toàn xã hội; ngày 26 tháng 02...

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM THƠ VIỆT NAM – NĂM 2024

Tối ngày 23 tháng 02 năm 2024, Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Đêm thơ Việt Nam – năm 2024 tại Công viên Văn Lang (Quận 5) với chủ đề “Vần xưa vang bóng – Điệu mới giao hòa”.

Xem chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM HỘI NGUYÊN TIÊU GIÁP THÌN 2024

Ngày 24 tháng 02 năm 2024, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố tổ chức Lễ hội Nguyên Tiêu Giáp Thìn 2024, nhằm mục đích giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo không gian giao thương, thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt – Hoa...

Xem chi tiết

BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN QUY CHẾ PHỐI HỢP

Sở Văn hóa và Thể thao được giao là cơ quan chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý về hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ quản lý về mặt nội dung quảng cáo, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao chỉ xử lý được các bảng quảng cáo không thông...

Xem chi tiết