Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 2665255

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chi tiết văn bản: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nhà hàng No.1, do ông Bùi Duy Anh, sinh năm 2001, là Giám đốc, địa chỉ trụ sở chính số 104, đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh