Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 79180

Đấu thầu

Thông báo mời thầu: Lắp dựng hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu chính, sân khấu nhỏ, sân khấu múa rối nước, sàn biểu diễn thể thao và sân khấu tiểu cảnh,...

Lắp dựng hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu chính, sân khấu nhỏ, sân khấu múa rối nước, sàn biểu diễn thể thao và sân khấu tiểu cảnh,.. tại Công viên 30/4, Quận 1; Lắp dựng hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu phục vụ biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao tại Phố đi...

Xem chi tiết

Thông báo mời thầu: Lắp dựng hệ thống màn hình LED, LED Bar Matrix và máy chiếu Barco HD

Lắp dựng hệ thống màn hình LED, LED Bar Matrix và máy chiếu Barco HD phục vụ tổ chức hoạt động Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập năm 2016 từ 01/12/2016 đến 03/12/2016.

Xem chi tiết