Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 389830

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Biển hiệu ngoài trờ
Công ty mình đang dự định làm một bảng hiệu ngoài trời hình thức như bảng quảng cáo trên cao và có chạy điện (bảng hiệu này nằm trong khuôn viên công ty). Xin hỏi có cần xin giấy phép không và quy trình thủ tục, quy định về bảng hiệu ngoài trời như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi của quý sở! Xin cám ơn
Người gửi: Nhung; Ngày gửi: 11:14, 30.03.2020
TRẢ LỜI

Sở Văn hóa và Thể thao phúc đáp như sau:

Công ty cần nghiên cứu Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 để xác định rõ công ty thực hiện biển hiệu hay bảng quảng cáo cáo.

* Trường hợp Công ty thực hiện biển hiệu: Biển hiệu doanh nghiệp tự thực hiện không phải thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước. Đề nghị nghiên cứu Điều 34, Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2013;

- Khoản 3. Kích thước biển hiệu được quy định như sau:

a) Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 02 mét (m), chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà.

b) Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 01 mét (m), chiều cao tối đa là 04 mét (m) nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

- Nội dung Biển hiệu: Tên Công ty; số điện thoại; địa chỉ và email.

Ngoài ra đề nghị Công ty nghiên cứu Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20 tháng 5 năm 2018 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời để xác định vị trí gắn cho phù hợp.

* Trường hợp thực hiện bảng quảng cáo: Đề nghị công ty nghiên cứu quy định Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được Ban hành kèm theo Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu còn những thắc mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao, địa chỉ: số 164 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cung cấp nội dung chi tiết gửi về cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao theo địa chỉ: http://svhtt.hochiminhcity.gov.vn để được hướng dẫn.

Người gửi: Đoàn Thị Lệ QuyênNgày gửi: 23:56, 08.04.2020