Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 389811

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

ĐĂNG KÍ GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI
Em đang muốn đăng kí giấy phép quảng cáo hình thức Roadshow, có các hoạt động: quảng cáo hình ảnh, phát thử,... Thì các hồ sơ em cần phải có là gì ạ
Người gửi: Nguyễn Nhật Vy Khanh; Ngày gửi: 10:25, 06.03.2020
TRẢ LỜI

Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo bằng hình thức băng rôn, bảng quảng cáo, tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thực hiện theo Quyết định số 5032/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, quy định hồ sơ thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo: “Tổ chức và cá nhân phải thực hiện văn bản thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo ghi rỏ nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện”;

Tuy nhiên, hiện nay Sở Văn hóa và Thể thao tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo do địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đường phố có nhiều khó khăn do lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông luôn ở mật độ cao, đề nghị tổ chức, cá nhân chọn lựa hình thức quảng cáo khác.

Người gửi: Luân Bá NguyễnNgày gửi: 11:27, 18.03.2020