Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 389209

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hồ bơi
Trường học muốn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hồ bơi cần hồ sơ gì?
Người gửi: Tô Bảo Khánh; Ngày gửi: 15:44, 12.12.2019
TRẢ LỜI

Sở Văn hóa và Thể thao trả lời như sau:

- Hiện Sở Văn hóa và Thể thao đang thực hiện thủ tục cấp phép đủ điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp theo nghị định Nghị định 106/2016/NĐ-CP và Nghị định 36/2019/NĐ-CP.

- Nếu trường học của ông /bà Tô Bảo Khánh là trường học công lập thì không thuộc đối tượng áp dụng của hai nghị định trên.

- Còn nếu trường học là trường tư do doanh nghiệp thành lập thì sẽ thuộc đối tượng áp dụng và phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định 36/2019/NĐ-CP và Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bơi, lặn.

- Ông/ bà Tô Bảo Khánh có thể liên hệ Văn phòng Sở - Bộ phận một của thuộc Sở Văn hóa và thể thao hoặc truy cập https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn để được hướng dẫn thủ tục chi tiết./.

Người gửi: Luân Bá NguyễnNgày gửi: 11:07, 18.02.2020