Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 389810

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Xin giấy phép biểu diễn cho người nước ngoài tại TP.HCM
Công ty chúng tôi muốn tổ chức 1 buổi biểu diễn nhạc cổ điển miễn phí tại TP.HCM, trong đó nghệ sĩ biểu diễn là người nước ngoài . Xin vui lòng hướng dẫn cho tôi thủ tục xin giấy phép biểu diễn cho người nước ngoài. Đồng thời trong chương trình cũng có treo bandroll để giới thiệu chương trình biểu diễn này thì chúng tôi khi tổ chức có cần xin phép treo bandroll này không? Xin cảm ơn Quý cơ quan!
Người gửi: Lê Phương; Ngày gửi: 06:35, 02.12.2019
TRẢ LỜI

Sở Văn hóa và Thể thao trả lời:

Các bước thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép biểu diễn cho người nước ngoài:

* Bước 1: Tổ chức muốn tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang gửi một (01) bộ hồsơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

* Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và cấp biên nhận cho người nộp.

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Sở Văn hóa và Thể thao phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ;

* Bước 3: Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

* Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Thành phần hồ sơ:

+ 01 Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Theo mẫu);

+ 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

+ 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu (đối với bản nhạc hoặc kịch bản sử dụng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt và chứng nhận của công ty dịch thuật);

+ 01 văn bản cam kết thực thi đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả hoặc bản sao hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả;

+ 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

+ 01 bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối tượng lần đầu thực hiện thủ tục hành chính và đối tượng trong quá trình hoạt động đã có hành vi vi phạm quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP nộp bản sao có chứng thực hoặc mang bản gốc để đối chiếu). Mã 9000 hoặc 9300

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Người gửi: Đoàn Thị Lệ QuyênNgày gửi: 08:10, 11.12.2019