Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 389821

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Quảng cáo sản phẩm của Công ty trên thùng xe tải
Công ty em muốn dán quảng cáo sản phẩm công ty trên thùng xe tải thì có cần phải làm thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo tại Sở Văn hóa & Thể thao TP.HCM không? Nếu có thì cần phải chuẩn bị những hồ sơ gì và thủ tục như thế nào? Cảm ơn sự hướng dẫn của Quý anh/chị.
Người gửi: Phạm Phương; Ngày gửi: 13:18, 29.11.2019
TRẢ LỜI

Sở Văn hóa và Thể thao trả lời:

- Căn cứ Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội, Mục 4. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo và phương tiện giao thông; Điều 32. Quảng cáo trên phương tiện giao thông, đã quy định:

1. Việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về giao thông.

2. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

- Các trường hợp vi phạm về quảng cáo trên phương tiện giao thông sẽ bị xử lý theo Điều 61 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2017.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo trên phương tiện giao thông tự chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo và thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo, quy định pháp luật khác có liên quan. Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo theo phương pháp hậu kiểm./.

Người gửi: Đoàn Thị Lệ QuyênNgày gửi: 11:13, 09.12.2019