Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 389212

HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN

Bán hàng may mặc lưu động trên xe tải
Công ty vốn trong nước đã đăng ký ngành nghề kinh doanh bán hàng may mặc lưu động. Vậy, công ty muốn thực hiện hoạt động bán hàng may mặc lưu động trên xe tải tại một số địa điểm công cộng trong thành phố. Công ty cần phải thực hiện các thủ tục gì?
Người gửi: Nhan Le; Ngày gửi: 14:15, 28.10.2019
TRẢ LỜI
Kính gửi Ông/Bà Nhan Le (lenhan712@gmail.com),
Phúc đáp câu hỏi của Ông/Bà tại mục Hỏi – Đáp trực tuyến ngày 28 tháng 10 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao trả lời như sau:
1. Sở Văn hóa và Thể thao không có chức năng quản lý về việc bán hàng lưu động. Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao không thực hiện các thủ tục liên quan.
2. Việc bán hàng lưu động: đề nghị ông/bà liên hệ Sở Công thương để được hướng dẫn cụ thể.
3. Việc bán hàng tại một số địa điểm công cộng trong Thành phố: đề nghị ông/bà liên hệ địa phương quản lý để được hướng dẫn./.
Người gửi: Luân Bá NguyễnNgày gửi: 15:41, 31.12.2019