Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 121048

Hoạt động của Sở

Bộ Quốc phòng trao Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật và Báo chí khu vực phía Nam

Các tác phẩm được trao thưởng đợt này đều là những sáng tác thật sự giá trị, phản ánh trung thực, sâu sắc cuộc sống chiến đấu, lao động của những người chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ...

Xem chi tiết

Bế mạc Hội diễn sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2009

Tham dự Hội diễn Chèo toàn quốc năm nay có 17/18 đơn vị nghệ thuật trong cả nước với 19 vở diễn; trong đó chỉ có 4 vở về đề tài hiện đại, còn lại chủ yếu vẫn về đề tài lịch sử, đề tài dân gian. Các vở chèo đều có nội dung phản ánh lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước...

Xem chi tiết