Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 131368

Hoạt động của Sở

Thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày 19/5/2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Thông báo số 08/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn nhiệm kỳ 2011 – 2016. Theo đó Ủy ban...

Xem chi tiết

Lễ kết nạp và trao thẻ Công đoàn viên thuộc khối Công đoàn cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lễ kết nạp và trao thẻ Công đoàn viên thuộc khối Công đoàn cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xem chi tiết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp đoàn doanh nghiệp CHLB Đức và Malaysia

Ngày 30/3/2011, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM đã đón tiếp đoàn của Thủ hiến và các doanh nghiệp bang Sachsen, CHLB Đức đến làm việc tại Sở. Tại buổi làm việc, hai bên tìm hiểu và trao đổi các thông tin về dự án xây dựng mới Nhà hát (New Philharmonic Hall) và Trung...

Xem chi tiết

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác văn hóa, thể thao và du lịch

Xem chi tiết

Khối hành chính – Cơ quan Sở tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2011

Khối hành chính – Cơ quan Sở tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2011

Xem chi tiết

Họp mặt nhân kỷ niệm 101 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1971 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Họp mặt nhân kỷ niệm 101 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1971 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Xem chi tiết

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2011

Sáng ngày 7/03/2011 tại Nhà hát thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2011 để tổng kết, đánh giá các hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch năm 2010...

Xem chi tiết

Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2011

Nhằm thực hiện việc tổng kết, đánh giá các hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch năm 2010 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2011; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2011 vào ngày 7/3/2011 tại...

Xem chi tiết

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai công tác năm 2011

Ngày 25 và 26 tháng 02 năm 2011 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai công tác năm 2011 với 06 nội dung chính:

Xem chi tiết

Hình ảnh các hoạt động lĩnh vực du lịch năm 2010

Hình ảnh các hoạt động lĩnh vực du lịch năm 2010

Xem chi tiết