Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 83664

Gia đình

Tài liệu chuyên đề "Giao tiếp ứng xử văn hóa trong đời sống gia đình" phần 2

Với mục đích tạo sự nhận thức rõ hơn về vấn đề văn hóa trong đời sống gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu Tài liệu chuyên đề "Giao tiếp ứng xử văn hóa trong đời sống gia đình" phần 2

Xem chi tiết

Tài liệu chuyên đề "Giao tiếp ứng xử văn hóa trong đời sống gia đình" phần 1

Với mục đích tạo sự nhận thức rõ hơn về vấn đề văn hóa trong đời sống gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu Tài liệu chuyên đề "Giao tiếp ứng xử văn hóa trong đời sống gia đình" phần 1

Xem chi tiết

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật của Liên đoàn Lao động Quận 8, sáng ngày 01/7/2010 Công ty Dịch vụ Công ích Quận 8 đã tổ chức buổi tuyên truyền cho hơn 100 công nhân viên chức thuộc đơn vị, với các nội dung sau: chuyên đề...

Xem chi tiết

Tập huấn nghiệp vụ

Trong 2 ngày 05 & 06.6.2010 tại huyện Củ Chi đã diễn ra lớp tập huấn nghiệp vụ Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Gia đình cho các xã nông thôn mới.

Xem chi tiết

Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình

Trong tuần lễ từ ngày 24.05 đến 28.05.2010 phòng Văn hóa - Gia đình phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin Quận 2 tổ chức tập huấn về nghiệp vụ công tác gia đình cho lực lượng cán bộ làm công tác gia đình trên địa bàn Quận.

Xem chi tiết

Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình

Sáng ngày 20.05.2010 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hóc Môn đã diễn ra buổi tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình với các nội dung cụ thể sau:

Xem chi tiết