Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 75361

Chuyển đổi số

Công nghệ số và dữ liệu số là công cụ đột phá kinh tế số TP.HCM

Tech4life 2023 đem đến cho các cơ quan, doanh nghiệp, người dân nhiều thông tin hữu ích về chuyển đổi số và mong muốn nhận được góp ý của các chuyên gia, người dân cho công cuộc chuyển đổi số TP.HCM…

Xem chi tiết

TP.HCM: Tập trung phát triển dữ liệu, tăng tỉ lệ dùng tài khoản định danh điện tử

TP.HCM: Tập trung phát triển dữ liệu, tăng tỉ lệ dùng tài khoản định danh điện tử

Xem chi tiết

TP.HCM làm sạch, phát triển liên thông dữ liệu và phát huy hiệu quả Đề án 06

TP.HCM làm sạch, phát triển liên thông dữ liệu và phát huy hiệu quả Đề án 06

Xem chi tiết

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt Nền tảng hỗ trợ điều tra số

Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt Nền tảng hỗ trợ điều tra số

Xem chi tiết

TP.HCM bắt đầu cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân

TP.HCM bắt đầu cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân

Xem chi tiết

TP.HCM triển khai 20 mô hình điểm phục vụ chuyển đổi số

TP.HCM triển khai 20 mô hình điểm phục vụ chuyển đổi số

Xem chi tiết

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Xem chi tiết