Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 75370

Chuyển đổi số

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: "Đề án 06 phải đặt trong tổng thể chuyển đổi số quốc gia"

Làm rõ cơ chế, phạm vi đầu tư mạng lưới trục đường truyền cấp quốc gia cho đến bộ ngành, địa phương; định mức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm trong quản trị dữ liệu…

Xem chi tiết

TP.HCM bắt đầu cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân

Từ nay, người dân có thể đăng ký chữ ký số cá nhân tại bộ phận một cửa của TP Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết

TP.HCM cần cơ chế đột phá, vượt trội để huy động mọi nguồn lực phát triển

Dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội sẽ không đặt nặng, đặt trọng tâm nguồn thu, chỉ thí điểm những cơ chế đột phá, vượt trội để huy động mọi nguồn lực phát triển TP.HCM…

Xem chi tiết

Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023

Xây dựng, hoàn thiện bản pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phù hợp thông lệ quốc tế và cam kết của Việt Nam…

Xem chi tiết

TP HCM chuyển đổi số để tạo đột phá

Triển khai chính quyền số, TP HCM sẽ giảm số lượng các dịch vụ công rời rạc, thủ công và nâng cao độ hài lòng cho người dân

Xem chi tiết

TP HCM mở rộng thí điểm lớp học số

Năm học 2022-2023, lần đầu tiên TP HCM tổ chức lớp học số môn tin học, tiếng Anh ở lớp 3 với mục đích giải quyết tình trạng thiếu giáo viên khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xem chi tiết

Năm 2023 là năm dữ liệu số Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh năm 2023 sẽ là năm về dữ liệu.

Xem chi tiết

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tọa đàm chủ đề “Ứng dụng trò chuyện trí tuệ nhân tạo (ChatBot AI) trong hoạt động quản lý nhà nước ở các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao”

Nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức về lợi ích của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Qua đó, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân...

Xem chi tiết

Tọa đàm “Ứng dụng trò chuyện trí tuệ nhân tạo (ChatBot AI) trong hoạt động quản lý nhà nước ở các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao”

Thực hiện Kế hoạch 4544/KH-SVHTT ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại Sở, sáng ngày 27 tháng 10 năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Ứng dụng trò...

Xem chi tiết

Thành phố Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”

Xem chi tiết